Checklist voor aangifte inkomstenbelasting particulieren 2014

Voor een correcte verzorging van uw aangifte, verzoeken wij onderstaande gegevens zo volledig mogelijk aan te leveren.

 • Gezinssamenstelling ( personen, naam, geboortedatum, burgerlijke staat, burgerservicenummer)
 • kopie paspoort/identiteitskaart van u en uw gezinsleden
 • Jaaropgave(s) loon/uitkering (pensioen,lijfrente, alimentatie, AOW, WAO)
 • Jaaropgave(n) van bankrekening(en)
 • Jaaropgave van hypotheek
 • WOZ waarde van uw huis
 • Gedane giften
 • Studiekosten
 • Reeds ontvangen belastingtoeslagen
 • Koop- en ┬áhypotheekakte en rekeningen van de notaris die betrekking hebben op aankoop woning, gedaan in het jaar waarover u aangifte gaat doen.
 • Niet vergoede zorgkosten
 • Betaalde lijfrentepremie
 • Naam geb.datum en fiscaal nummer van de kinderen.

 

__________________________________________________________